Loading...

Akbank’ın 2 gün süren erişim kesintisini BDDK’ya sorduk, işte gelen yanıt

Arka Kapı Dergi

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin en büyük bankalarından olan Akbank’ta yaşanan ve yaklaşık iki gün süren erişim kesintisi ile ilgili BDDK’ya (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na) Bilgi Edinme Kanunu kapsamında 4 soru yönelterek BDDK’nın bu kesinti karşısındaki çalışmalarını sorduk. Sorduğumuz soruları ve aldığımız yanıtı aşağıda paylaşıyoruz:

BDDK’ya SORULAN SORULAR:

5-7 Temmuz tarihleri arasında yaşanan ve yaklaşık iki gün süren Akbank erişim kesintisi ile ilgili:

  • Kesintiye istinaden ilgili bankaya bir inceleme ve/veya denetleme yapıldı ise incelemenin içeriği ve sonuçları neler olmuştur,
  • BDDK’nın erişim kesintisine istinaden Akbank’a uyguladığı bir yaptırım olmuş mudur, öyle ise nedir?
  • BDDK’nın 2020’de yürürlüğe giren, Bilgi Sistemleri Sürekliliği ve Erişilebilirlik Yönetimi’nde geçen (28/6/1) yirmi dört saat esasına göre, Akbank’ta yaşanan kesintinin bu süreyi de aşmış olması nedeni ile bu yükümlülüğe göre ilgili bankaya özel-ek bir inceleme ve/veya yaptırım olmuş mudur?
  • Bankarlın yılda en az 1 kez yapmak zorunda olduğu felaket senaryo testleri (28/6/2), BDDK tarafından denetleniyor mudur?

Bkz. Madde 28/6/1: Birincil sistemerlin tamamen devre dışı kaldığı felaket senaryolarında dahi bankanın en geç yirmi dört saat içerisinde faaliyetlerini yeniden sürdürebiliyor olması esastır.

Bkz. Madde 28/6/2: Planın etkinliğini ve güncelleiğini temin etmek üzere yılda en az bir defa gerçek bir senaryossunu sağlamaya ve ikincil merkez üzerinden faaliyetleri sürdürmeye yönetlşik testler yapılır. Testlere varsa dış hizmet sağlayıcılar da dahil edilir, test sonuçları üst yönetime raporlarnı ve bu sonuçlara göre plan güncellenir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin ilave usul ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir.

BDDK’nın YANITI:

Bankacılık Düzenleme ve Denetmele Kurumu:

  • Başvurunuz incelenmiş olup, aşağıda yer alan açıklamaların yapılması uygun görülmüştür. Bilindiği üzere, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 27 nci maddesi ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 38 inci maddesi uyarınca, tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular bilgi edinme hakkı kapsamı dışında tutulduğundan, anılan Yasa uyarınca talebinizin tarafımızdan değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Kurumumuzun görev ve yetkileri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat ile belirlenmiş olup, ilgili mevzuat (www.bddk.org.tr) internet adresimize erişime açık bulunmaktadır. bilgi edinilmesi rica olunur.

 

BDDK’ya sorduğumuz soruları ve gelen yanıtı olduğu gibi paylaştık. Ne gariptir ki sorularımız tavsiye olarak yorumlanmış ve yanıtsız kalmıştır.

Kamuoyunun takdirine sunulur.