Loading...

Amerika’daki her dört kişiden üçü Facebook’un zararlı olduğunu düşünüyor:

Yazar: Ayşe Tülin Nayir - Editör: Şahin Solmaz

 

Geçtiğimiz haftalarda CNN tarafından ABD’de yapılan bir ankete göre, Amerika’daki her dört yetişkinden üçü Facebook’un topluma zarar verdiğini düşünüyor.

Anketi yapan şirket SSRS, CNN Global’in bağımsız araştırma şirketidir.

ABD’deki her dört yetişkinden üçü Facebook’un toplumu daha da kötüleştirdiğini düşünüyor.

 

Araştırma haber detayı şöyle:

(CNN) SSRS tarafından yapılan ankete göre, yetişkinlerin yaklaşık dörtte üçü Facebook’un Amerikan toplumunu daha da kötüleştirdiğine inanıyor ve yaklaşık yarısı sitenin içeriği nedeniyle bir komplo teorisine inanmaya ikna edilmiş birini tanıdıklarını söylüyor.

Ankete göre Amerikalıların %76’sı Facebook’un toplumu daha iyi değil daha kötü hale getirdiğini söylerken %11’i faydalı buluyor. Geriye kalan %13’lük dilim ise hiçbir şekilde etkisinin olmadığını söylüyor. Bu geniş ölçüdeki olumsuz değerlendirme, cinsiyet, yaş ve ırk çizgileri arasında geçerlidir. Hatta aktif Facebook kullanıcıları bile – siteyi haftada en az birkaç kez kullandıklarını bildirenler – sosyal ağın ABD toplumuna yardım etmekten ziyade zarar verdiğini söylüyor. Siyasi partiler arasında çoğunluk Facebook’un yarardan çok zarar verdiğini söylese de bu yaklaşım Cumhuriyetçiler arasında hızla artıyor (%82).

 

Genel olarak Facebook’un toplumu kötüleştirdiğini düşünen çoğunluk arasında bununla birlikte, öncelikle suçun platformun kendisinde olup olmadığı konusunda daha az ezici bir fikir birliği var. Yani anket katılımcılarının %55’i bazı insanların Facebook’u kullanma şeklinin hatalı olduğunu söylüyor, %45 ise bu daha çok Facebook’un çalışma şeklinden kaynaklandığını düşünüyor.

Genel olarak, cumhuriyetçilerin %44’ü ve demokratların %27’si dahil olmak üzere halkın yaklaşık üçte biri, hem Facebook’un Amerikan toplumunu daha da kötüleştirdiğini hem de Facebook’un kendisinin kullanıcılarından daha fazla hatalı olduğunu söylüyor.

Amerikalıların yaklaşık yarısı (%49’u), Facebook’taki içerik nedeniyle bir komplo teorisine inanmaya ikna edildiğini düşündükleri birini tanıdıklarını söylüyor. Bu sayı genç Amerikalılar arasında daha yüksek: 35 yaşından küçük yetişkinlerin %61’i, Facebook içeriğine dayalı bir komplo teorisi benimseyen birini tanıdığını söylerken, bu oran 65 yaş ve üzerindekilerin sadece %35’i.

Facebook, şirketin kültürüne ışık tutan bir dizi şirket içi belge olan Facebook Belgelerinin yayınlanmasının ardından sitede yeni bir inceleme dalgasıyla karşı karşıya. Belgeleri yayınlayan muhbir Frances Haugen, geçen aydan önce Senato önünde ifade vererek kongreyi, platformun düzenlemesini artırmaya çağırdı. Ekim ayının ilerleyen saatlerinde Facebook, şirketin adının Meta olarak değiştirileceğini duyurdu.

Editör notu: Facebook şirket adını Meta olarak değiştirdi (10-28-2021), ve Metaverse için aktif çalışmalar başlattı. Bu durum bazı yorumcular tarafından, Facebook’un kara geçmişinin üstünü örtmesi için de bir fırsat olarak görüldüğünü ve derhal değerlendirildiği yönünde yorumlanıyor.

Öte yandan Facebook’un isim değişikliğine gitmesi, son zamanlarda şirket ile ilgili çıkan birçok eleştirel haber ve içeriden-dışarıdan yapılan ifşalarlar ‘Facebook’ adının olumsuz (‘güvensiz’,’itibarsız’ v.b) şekilde anılmaya başlamasının ardından atıldı.

İlaveten Facebook’un eski çalışanlarından olan Frances Haugen, şirketle ilgili birçok bilgiyi ifşa ederek yöneticileri “kârı güvenliğin önüne almakla” suçlamıştı. Facebook isim değişikliğie gitmesi ile tüm bunlar tekrar akıllara geldi.

Amerikalıların yarısından biraz fazlası, %53, şu anda federal hükümetin Facebook düzenlemesini artırması gerektiğini, %11’i hükümetin platform düzenlemesini azaltması gerektiğini ve %35’i değiştirmemesi gerektiğini söylüyor.

Demokratların %55’lik bir çoğunluğu şu anda Facebook’un daha fazla düzenlenmesini destekliyor ve Cumhuriyetçilerin %48’i aynı şeyi söylüyor. Facebook’u haftada en az birkaç kez kullananların yaklaşık %44’ü, sosyal medya platformunu daha az kullananların %66’sına kıyasla, hükümetin site düzenlemelerini hızlandırması gerektiğini söylüyor.

Facebook’u ayda en az birkaç kez kullanan Amerikalılar arasında, %54’lük bir çoğunluk, Facebook’un kendilerine sakıncalı buldukları gönderiler önerdiğini söylüyor. 35 yaşından küçük normal Facebook kullanıcılarının yüzde altmış beşi, site tarafından kendilerine önerilen sakıncalı içerik gördüklerini söylüyor.

Daha geniş anlamda, Amerikalılar aynı zamanda büyük teknoloji firmalarının iyi niyetlerine de az inandıklarını ifade etmesi Mart 2019’da %29’a yükseldi.  %38’i kullanıcıları için en iyi olanı yapma konusunda Google, Facebook veya Amazon gibi şirketlere hiç güvenmediklerini söylüyor. Amerikalıların yalnızca %34’ü, iki yıl öncesine göre %40’lık mütevazı bir düşüşle büyük teknoloji şirketlerine bir nebze bile güvendiklerini söylüyor.

Her iki tarafın da çoğunluğu, büyük teknoloji şirketlerinin kullanıcılarının çıkarları doğrultusunda hareket edeceklerine çok az güvendiklerini veya hiç güvenmediklerini söylüyor, ancak bu düşünce GOP arasında daha yaygın olsa da bu hassasiyete rağmen Demokratların %58’ine kıyasla Cumhuriyetçilerin %71’i bu pozisyonu alıyor. Bu, Cumhuriyetçilerin bu tür şirketlere güvensizlik ifade etme konusunda Demokratlardan yalnızca yüzde 5 puan daha yüksek olduğundan iki yıl öncesine göre daha büyük bir partizan boşluğu var.

CNN Anketi, 1-4 Kasım tarihleri ​​arasında SSRS tarafından, olasılığa dayalı yöntemler kullanılarak işe alındıktan sonra çevrim içi ankete katılan 1.004 yetişkinden oluşan rastgele bir ulusal örnek arasında gerçekleştirildi. Tam numune için sonuçlar, artı veya eksi 4,0 puanlık bir örnekleme hatası marjına sahiptir.

 

Kaynak:

https://edition.cnn.com/2021/11/10/business/cnn-poll-facebook/index.html